Salmene 140:5

Salmene 140:5 NB

Bevar meg, Herre, for ugudeliges hender. Vokt meg for voldsmenn, som legger planer for å få mine føtter til fall!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del