Salmene 140:3

Salmene 140:3 NB

de som tenker ut ondt i hjertet, og hver dag samler seg til strid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del