Salmene 140:2

Salmene 140:2 NB

Herre, fri meg fra onde mennesker, vokt meg for voldsmenn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del