Salmene 140:13

Salmene 140:13 NB

Jeg vet at Herren gir den elendige rett, og fører saken for den fattige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del