Salmene 14:3

Salmene 14:3 NB

De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del