Salmene 14:2

Salmene 14:2 NB

Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del