Salmene 14:1

Salmene 14:1 NB

Til sangmesteren. Av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud. Onde og avskyelige er deres gjerninger. Det er ikke noen som gjør godt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del