Salmene 139:4

Salmene 139:4 NB

For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del