Salmene 139:3

Salmene 139:3 NB

Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del