Salmene 139:24

Salmene 139:24 NB

se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 139:24

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 139:24