Salmene 139:21

Salmene 139:21 NB

Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg imot deg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del