Salmene 136:8

Salmene 136:8 NB

solen til å råde om dagen - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:8