Salmene 136:4

Salmene 136:4 NB

ham som alene gjør store undergjerninger - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:4