Salmene 136:24

Salmene 136:24 NB

og rev oss ut av våre fienders vold - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:24