Salmene 136:21

Salmene 136:21 NB

og ga landet deres til arv - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:21