Salmene 136:2

Salmene 136:2 NB

Pris gudenes Gud, - for hans miskunnhet varer til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:2