Salmene 136:1

Salmene 136:1 NB

Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:1