Salmene 132:8

Salmene 132:8 NB

Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del