Salmene 132:14

Salmene 132:14 NB

Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del