Salmene 132:13

Salmene 132:13 NB

For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig
NB: Norsk Bibel 88/07
Del