Salmene 13:4

Salmene 13:4 NB

Se hit og svar meg, Herre min Gud! Oppklar mine øyne så jeg ikke skal sovne inn i døden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del