Salmene 121:7

Salmene 121:7 NB

Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del