Salmene 12:5

Salmene 12:5 NB

dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overtaket! Våre lepper er våre egne! Hvem er herre over oss?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del