Salmene 12:4

Salmene 12:4 NB

Måtte Herren utrydde alle falske lepper og den tunge som taler store ord
NB: Norsk Bibel 88/07
Del