Salmene 116:9

Salmene 116:9 NB

Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del