Salmene 116:8

Salmene 116:8 NB

For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del