Salmene 116:7

Salmene 116:7 NB

Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del