Salmene 116:5

Salmene 116:5 NB

Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del