Salmene 116:11

Salmene 116:11 NB

Jeg sa i min angst: Hvert menneske er en løgner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del