Salmene 116:10

Salmene 116:10 NB

Jeg trodde, for jeg talte. Jeg var ille plaget.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del