Salmene 114:6

Salmene 114:6 NB

Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del