Salmene 114:5

Salmene 114:5 NB

Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del