Salmene 114:3

Salmene 114:3 NB

Havet så det og flyktet. Jordan vendte om og løp tilbake.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del