Salmene 113:8

Salmene 113:8 NB

for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del