Salmene 113:3

Salmene 113:3 NB

Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 113:3

Del