Salmene 112:9

Salmene 112:9 NB

Han har strødd ut, han har gitt de fattige. Hans rettferdighet står fast til evig tid, hans horn skal løftes høyt med ære.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:9