Salmene 112:8

Salmene 112:8 NB

Hans hjerte er trygt, han frykter ikke. Til sist skal han se med lyst på sine fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:8