Salmene 112:7

Salmene 112:7 NB

Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del