Salmene 112:6

Salmene 112:6 NB

For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del