Salmene 112:5

Salmene 112:5 NB

Lykkelig er den mann som forbarmer seg og låner ut, han fører sine saker med rettferdighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del