Salmene 112:4

Salmene 112:4 NB

Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:4