Salmene 112:3

Salmene 112:3 NB

Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:3