Salmene 112:2

Salmene 112:2 NB

Hans slekt skal bli mektig på jorden, de oppriktiges ætt blir velsignet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del