Salmene 112:1

Salmene 112:1 NB

Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store glede i hans bud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 112:1