Salmene 111:1

Salmene 111:1 NB

Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og i menigheten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del