Salmene 110:6

Salmene 110:6 NB

Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik, han knuser hoder over hele jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del