Salmene 110:1

Salmene 110:1 NB

Av David. En salme. Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del