Salmene 11:7

Salmene 11:7 NB

For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del