Salmene 11:5

Salmene 11:5 NB

Herren prøver den rettferdige. Men hans sjel hater den onde og den som elsker vold.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del