Salmene 11:3

Salmene 11:3 NB

Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del